Hulpverlenersvergunning Zandvoort

Verleent u professionele zorg in Zandvoort, bijv. als huisarts, verloskundige, kraamverzorger of thuiszorgmedewerker? Dan kunt u een hulpverlenersvergunning aanvragen waarmee u op parkeerplaatsen in alle vergunninggebieden kunt parkeren. 

Wat zijn de voorwaarden?

 • U verleent professionele zorg in de vergunninggebieden van Zandvoort en bent werkzaam bij een bedrijf dat professionele zorg verleend;

 • Upload een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van de KvK of een BIG registratie waaruit blijkt dat 
  1. de aanvrager ambulante zorg verleent en;
  2. de kernactiviteit van aanvrager ligt op het gebied van eerstelijns gezondheidszorg (huisartsgeneeskunde, geneesmiddelenvoorziening, verloskunde, kraamverzorging, fysiotherapie) of thuiszorg (wijkverpleging, gezinszorg, huishoudelijke zorg, alfahulp, maaltijdvoorziening).

 • De vergunning is geldig op alle parkeerplaatsen in alle parkeergebieden.

 • U hoeft bij de aanvraag geen kenteken op te geven, het kenteken waarmee u parkeert, meldt u aan als u de vergunning in gebruik neemt. 


Tarieven

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina
De looptijd van deze vergunning is van 1 juli tot en met 30 juni. 

 

Aanvragen

Vraag uw vergunning aan met dit online aanvraagformulier Hulpverlenersvergunning

Gebruik 

U gebruikt de ParkStart website om een kenteken aan te melden. In de toewijzingsbrief van uw vergunning vindt u een activatielink (Aanmelden ParkStart) waarmee u een eigen account voor ParkStart aanmaakt. De vergunning is hierna klaar om een kenteken aan te melden. Klik voor meer informatie op de button "Alles over Parkstart", onderaan deze pagina.
NB: U kunt meerdere personen machtigen uw account te gebruiken zodat iemand anders een kenteken aan kan melden. 

 • Registreer het kenteken waarmee u parkeert in ParkStart.
 • U kunt één voertuig per vergunning aanmelden.
 • Het is mogelijk op ieder moment van kenteken te wisselen.

Waar kunt u parkeren met deze vergunning?

 • U mag met de vergunning voor hulpverleners parkeren op alle parkeerplaatsen in alle zones behalve in parkeergarage LDC en parkeerterrein de Zuid. 
 • Parkeert u in vergunningebied zone A? De maximale parkeerduur van 2 uur geldt niet voor uw vergunning.
 • Bekijk hier de plattegrond met gebieden.

Wijziging doorgeven?

Heeft u de vergunning niet meer nodig? Geef dit door met onderstaand beëindigingsformulier. Een vergunning kunt u niet aan iemand anders doorgeven.