Hulpverlenersvergunning Zandvoort

Verleent u professionele zorg in Zandvoort? Dan kunt u een hulpverlenersvergunning aanvragen waarmee u in alle vergunninggebieden kunt parkeren. 

Wat zijn de voorwaarden?

 • U verleent professionele zorg in vergunninggebied Centrum, Zuid, Oud Noord of Nieuw Noord en bent werkzaam bij een bedrijf dat professionele zorg verleend;

 • Upload een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van de KvK of een BIG registratie waaruit blijkt dat 
  1. de aanvrager ambulante zorg verleent en;
  2. de kernactiviteit van aanvrager ligt op het gebied van eerstelijns gezondheidszorg (huisartsgeneeskunde, geneesmiddelenvoorziening, verloskunde, kraamverzorging, fysiotherapie) of thuiszorg (wijkverpleging, gezinszorg, huishoudelijke zorg, alfahulp, maaltijdvoorziening).

 • De vergunning is geldig in alle parkeergebieden. Let op: een vergunning mag niet gebruikt worden op deze plaatsen (dit is anders dan voorheen met de functionele vergunning/ de commerciële vergunning);

 • U hoeft bij de aanvraag geen kenteken op te geven, het kenteken waarmee u parkeert, meldt u aan als u de vergunning in gebruik neemt. 


Tarieven

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina
De looptijd van deze vergunning is van 1 juli tot en met 30 juni. 

 

Aanvragen

Vraag uw vergunning aan via dit online aanvraagformulier Hulpverlenersvergunning

Gebruik 

U gebruikt de ParkStart website om een kenteken aan te melden. In de toewijzingsbrief van uw vergunning vindt u een activatielink (Aanmelden ParkStart) waarmee u een eigen account voor ParkStart aanmaakt. De vergunning is hierna klaar om een kenteken aan te melden. Klik voor meer informatie op de button "Alles over Parkstart", onderaan deze pagina.
NB: U kunt meerdere personen machtigen uw account te gebruiken zodat iemand anders een kenteken aan kan melden. 

 • Registreer het kenteken waarmee u parkeert in ParkStart.
 • U kunt één voertuig per vergunning aanmelden.
 • Het is mogelijk op ieder moment van kenteken te wisselen.

Waar kunt u parkeren met deze vergunning?

 • De vergunning is geldig in alle vergunninggebieden. U mag als hulpverlener ook gebruik maken van deze locaties:
  - De winkelstraten in het Centrum (Haltestraat en Grote Krocht)
  - Bij de winkels in Nieuw Noord (Flemingplein)
  - Op Boulevard Paulus Loot en op Boulevard Barnaart 
 • Parkeert u in vergunningebied Centrum? De maximale parkeerduur van 2 uur geldt niet voor uw vergunning.
 • Bekijk hier de plattegrond met gebieden.
 • Tijden betaald parkeren: 10.00 - 22.00 uur. Buiten deze tijden heeft u geen vergunning nodig. 

Wijziging doorgeven?

Heeft u de vergunning niet meer nodig? Geef dit door met onderstaand beëindigingsformulier. Een vergunning kunt u niet aan iemand anders doorgeven.