Tarieven

Vergunningen vanaf 1 juli 2022

  Jaartarief 
1e bewonersvergunning  € 0,00
volgende bewonersvergunning  € 120,00
Bezoekersregeling  
Bewonersregeling  € 30,00
Mantelzorgvergunning   € 60,00
2e Woningvergunning  € 180,00
Verhuisvergunning  € 30,00
Caravanvergunning  € 7,50
Strandhuisjesvergunning  € 135,00
Bedrijfsvergunning  € 180,00
Werkparkeervergunning, per maand  € 15,00
Hulpverlenersvergunning  € 90,00
Vrachtwagenvergunning  € 270,00

 

Overige tarieven vanaf 1 maart 2022

Straatparkeren 

Omschrijving Tarief
(zomer)*
Tarief
(winter)*
Zone A** (10:00-22:00 uur)
Per uur €  2,50 € 0,55 per uur
24-uurs kaart € 15,00 € 5,50 of € 6,60
Zone B t/m G (10:00-20.00 uur)
Per uur € 3,50 per uur € 0,55 per uur
24-uurs kaart € 30,00  

*  Zomerparkeren: 1 maart tot 1 november | Winterparkeren: 1 november tot 1 maart

** Zone A: De strandzijde van de Boulevard Barnaart vanaf het begin van de Boulevard Barnaart (vanaf de Jacob van Heemskerckstraat) richting Bloemendaal

In tariefgebied C geldt op de deze locaties een maximale parkeerduur van 2 uur.

 

 

Parkeerterrein De Zuid

Omschrijving Tarief (zomer)* Tarief (winter)*
08.00 - 10.00 uur gratis gratis
10.00 - 20.00 uur

€2,75 per uur met een 
max van € 12,80 per 24 uur

€ 0,55 per uur met een
max van € 5,50 per 24 uur

20.00 - 00.00 uur gratis gratis
00.00 - 08.00 uur nachttarief
€ 1,10 voor de hele nacht

€ 1,10 voor de hele nacht
Dagkaart/24 uur € 12,80 € 5,50
Uitrijkaart dag € 12,80 € 12,80

*  Zomerparkeren: 1 maart tot 1 november | Winterparkeren: 1 november tot 1 maart. 

Parkeergarage Centrum (LDC)

Omschrijving Tarief (zomer)* Tarief (winter)*
08.00 - 10.00 uur gratis gratis
10.00 - 20.00 uur € 2,50 per uur €  0,55 per uur
20.00 - 00.00 uur  gratis gratis
00.00 - 08.00 uur nachttarief € 1,10 per nacht
van 00.00 - 08.00 uur
€  1,10 per nacht
van 00.00 - 08.00 uur 
Dagkaart € 25,00 (excl. nachttarief)  

*  Zomerparkeren: 1 maart tot 1 november | Winterparkeren: 1 november tot 1 maart

 

Abonnementen

Parkeergarage Centrum (LDC)

Abonnementstype Tarief    
  maand kwartaal jaar
Jaar abonnement (zwerfplek)*  € 140,40 € 421,20 € 1685,00
Jaar abonnement (vaste plaats)*  € 280,90 € 842,70 € 3371,10
Kwartaal abonnement (zwerfplek)   € 421,20  
Vervangende pas, per keer € 25,00    

* Het jaarabonnement heeft een looptijd van 1 jaar en de mogelijkheid per maand of kwartaal te betalen.

 

Servicekosten erfpachtparkeerplaatsen LDC
Abonnementstype Jaartarief 
LDC complex (zwerfplek) € 371,26
LDC complex (vaste plaats) € 530,38

 

Parkeerterrein De Zuid

Abonnementstype Tarief     
  Maand Kwartaal Jaar
Jaar abonnement*  € 12,75 € 38,75 € 153,00
Vervangende pas, per keer € 25,00    

 * Het jaarabonnement heeft een looptijd van 1 kalenderjaar en de mogelijkheid per maand of kwartaal te betalen.