Tarieven

Bekijk de plattegrond voor de locaties.

   Tarief per  Zomer*  Winter*

Op straat
(behalve Boulevard Barnaart +
de sportvelden in Nieuw Noord)

10.00 - 22.00 uur

 uur

 € 3,50  € 2,50

 24-uur

 € 30,00   € 30,00 
Parkeergarage Centrum (LDC)  

alle uren

 uurtarief  
 10.00 - 22.00 

 € 2,50
max. € 15,- 

 € 1,00

 nacht, voor de   hele periode 
 22.00 - 10.00

 € 2,50  € 1,00

 7 dagen**

 € 50,00  € 25,00
Parkeerterrein
De Zuid*** 
+
Boulevard
Barnaart****
 uur  € 2,50  € 2,50
 24*** uur  € 15,00  € 2,50

Sportvelden
(in Nieuw Noord)

10.00 - 22.00 uur

 uur  € 1,50  € 0,50

 *  Zomerparkeren: 1 maart tot 1 november | Winterparkeren: 1 november tot 1 maart
** De 7-dagenkaart kunt u via de Boekingspagina inkopen. U kunt hiermee in- en uitrijden op kenteken.

*** Op P-De Zuid kunt u via de Boekingspagina een voordelige 7-dagenkaart van € 35,00 inkopen. U kunt hiermee in- en uitrijden op kenteken.
*** Op de Boulevard Barnaart kunt u bij de parkeerautomaat ook direct voor 2 of 3 dagen betalen (€ 30,00 of € 45,00). Als u tussentijds de auto verplaatst loopt u het risico dat uw plaats bezet is. 
**** Dit is de strandzijde van de Boulevard Barnaart, vanaf het begin van de Boulevard Barnaart (vanaf de Jacob van Heemskerckstraat) richting Bloemendaal

In het kernwinkelgebied kunt u maximaal 2 uur parkeren.
Dit is het gebied binnen de Zeestraat, Kostverlorenstraat, Koninginneweg, Hogeweg en de Burgemeester Engelbertstraat.

 

 

Parkeervergunningen

 

Jaartarief 
tot 01-07-2023

Jaartarief 
per 01-07-2023
1e bewonersvergunning  Gratis  Gratis
volgende bewonersvergunning  € 120,00  € 60,00
Bezoekersregeling, per minuut  € 0,005  € 0,002
Bewonersregeling  € 30,00  € 0,00
Mantelzorgvergunning   € 60,00  € 60,00
2e Woningvergunning  € 180,00  € 180,00
Verhuisvergunning  € 30,00  € 10,00
Caravanvergunning, voor 3 dagen  € 7,50  € 7,50
Strandhuisjesvergunning  € 180,00  € 180,00
Bedrijfsvergunning  € 180,00  € 180,00
Werkparkeervergunning, per maand  € 15,00  € 15,00
Hulpverlenersvergunning  € 90,00  € 90,00
Vrachtwagenvergunning  € 270,00  € 270,00
Maatschappelijke vergunning  -  € 60,00
Digitale GPK vergunning  -  € 0,00

 

Abonnementen inrijden op kenteken

  Parkeergarage
Centrum (LDC)
Parkeerterrein
De Zuid
Jaarabonnement*

 € 600,00  € 200,00
Maandabonnement**
Zomer
 € 75,00  € 50,00
Maandabonnement**
Winter
 € 50,00  € 35,00
Vervangende pas  € 25,00  € 25,00

* Het jaarabonnement heeft een looptijd van 1 jaar en de mogelijkheid per kwartaal te betalen.

** Het maandabonnement kunt u alleen via de Boekingspagina inkopen.
Zomerparkeren: 1 maart tot 1 november | Winterparkeren: 1 november tot 1 maart


Voor de parkeerplaatsen die in de parkeergarage LDC zijn gekocht, gelden aanvullend onderstaande servicekosten. 

Servicekosten erfpachtparkeerplaatsen LDC
Abonnementstype Jaartarief 
LDC complex (zwerfplek) € 371,26
LDC complex (vaste plaats) € 530,38