Tarieven

Parkeervergunningen

voor de gebieden Zandvoort Noord en Zandvoort Zuid,
tijdelijke zomerregeling 1 juni t/m 30 sept. 2021

  Tarief
zomerregeling
Bewonersvergunning  € 26,67
Bezoekersregeling voor bewoners  € 0,00
Bedrijfsvergunning  € 50,00 
Hulpverlenersvergunning  € 60,00
Verblijfsrecreantenvergunning  € 53,33
Forenzenvergunning  € 50,00
Bezoekersregeling hulpverleners  € 0,00

 

Straatparkeren 

Omschrijving Tarief (winter)* Tarief (zomer)*
Parkeerplaatsen op straat € 0,55 per uur €  2,75 per uur
5- uurs kaart € 2,75 € 11,50
24- uurs kaart € 5,50 of € 6,60 ** € 15,50

Parkeerplaatsen op straat 
in tariefgebied C, behalve de 2 uurs parkeerplaatsen*** (zie onderstaande uitleg)

 

€ 2,75 per uur voor de eerste 4 uur (minimale inworp € 0,50)

€ 11,50 voor 5 uur (in één keer te voldoen)

€ 11,50 voor 5 uur (voor elk uur boven de 5 uur, € 2,75 per uur)

€ 15,50 voor 10 uur (in één keer te voldoen)

2 uurs parkeerplaatsen in
tariefgebied C

€ 0,55 per uur 


€ 5,50 voor 2 uur
(minimale inworp € 0,50)

 

*  Winterparkeren: 1 november tot 1 maart | Zomerparkeren: 1 maart tot 1 november.

** Dit tarief geldt voor Boulevard Barnaart Noord, betaald parkeren van 10.00 - 22.00 uur.
   Let op! Voor de overige gebieden geldt betaald parkeren van 10.00 - 20.00 uur.

*** Parkeerlocaties in tariefgebied C waarvoor een maximale parkeerduur geldt van 2 uur: 

- de weerszijden van de Grote Krocht vanaf perceel 3 tot en met 38
- de weerszijden van de Louis Davidsstraat vanaf het Raadhuisplein tot en met de kruising met de Oosterstraat
- de weerszijden van de Corn. Slegersstraat vanaf perceel 1 tot en met 7
- de westzijde van de Oranjestraat vanaf het perceel plaatselijk gemerkt Raadhuisplein 4 tot en met Oranjestraat 20
- de westzijde van de Haltestraat vanaf het perceel plaatselijk gemerkt Raadhuisplein 16 tot en met Haltestraat 69
- het parkeerterrein gelegen oostelijk van de Swaluëstraat naast het perceel Swaluëstraat 2
- de zuidzijde van de Kleine Krocht
- de zuidzijde van de Jacob van Heemskerckstraat
- de westzijde van de Burgemeester Engelbertsstraat vanaf het perceel plaatselijk gemerkt Passage 26 t/m 42

 

Parkeerterrein De Zuid

Omschrijving Tarief (winter)* Tarief (zomer)*
08.00 - 10.00 uur gratis  gratis
10.00 - 20.00 uur

€ 0,55 per uur met een
max tot € 5,50 per 24 uur

€2,75 per uur met een 
max tot € 12,80 per 24 uur

20.00 - 00.00 uur gratis gratis
00.00 - 08.00 uur nachttarief

€ 1,10 voor de gehele nacht
van 00.00 - 08.00 uur


€ 1,10 voor de gehele nacht
van 00.00 - 08.00 uur

Dagkaart/24 uur € 5,50 € 12,80
Uitrijkaart dag € 12,80 € 12,80

* Winterparkeren: 1 november t/m 28 februari | Zomerparkeren: 1 maart t/m 31 oktober. 
 

Parkeergarage Centrum (LDC)

Omschrijving Tarief (winter)* Tarief (zomer)*
08.00 - 10.00 uur gratis gratis
10.00 - 20.00 uur €  0,55 per uur € 2,50 per uur
20.00 - 00.00 uur  gratis gratis
00.00 - 08.00 uur nachttarief €  1,10 per nacht
van 00.00 - 08.00 uur 
€ 1,10 per nacht
van 00.00 - 08.00 uur
Dagkaart   € 25,00 (excl. nachttarief)

* Winterparkeren: 1 november t/m 28 februari | Zomerparkeren: 1 maart t/m 31 oktober. 

 

Abonnementen

Parkeergarage Centrum (LDC)

Abonnementstype Tarief    
  maand kwartaal jaar
Jaar abonnement (zwerfplek)*  € 140,40 € 421,20 € 1685,00
Jaar abonnement (vaste plaats)*  € 280,90 € 842,70 € 3371,10
Kwartaal abonnement (zwerfplek)   € 421,20  
Vervangende pas, per keer € 25,00    

* Het jaarabonnement heeft een looptijd van 1 jaar en de mogelijkheid per maand of kwartaal te betalen.

 Servicekosten erfpachtparkeerplaatsen LDC

Abonnementstype Jaartarief 
LDC complex (zwerfplek) € 371,26
LDC complex (vaste plaats) € 530,38

 

Parkeerterrein De Zuid

Abonnementstype Tarief     
  Maand Kwartaal Jaar
Jaar abonnement*  € 12,75 € 38,75 € 153,00
Vervangende pas, per keer € 25,00    

 * Het jaarabonnement heeft een looptijd van 1 kalenderjaar en de mogelijkheid per maand of kwartaal te betalen.