Contact

Klachten

Definitie van een klacht
Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product van ParkeerService en kan telefonisch, schriftelijk, via de website of per e-mail worden ingediend bij ParkeerService.

Een klacht indienen
U kunt bij ParkeerService een klacht indienen over:

  • De product- en dienstverlening van ParkeerService
  • De kwaliteit van informatievoorziening (weinig, niet tijdig, onjuist of misleidend)
  • De persoonlijke behandeling door medewerkers van ParkeerService

Vermeld bij het indienen van een klacht altijd de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • De reden en inhoud van de klacht
  • Datum van de klacht

U kunt bij ParkeerService een klacht indienen op de volgende manieren:

  • Digitaal via het klachtenformulier
  • Door uw klacht te mailen naar klachten@parkeerservice.nl
  • Schriftelijk via het volgende adres:

Coöperatie ParkeerService
T.a.v. Afdeling Klachtafhandeling
Postbus 489
3800 AL Amersfoort

Bezwaar maken
Een klacht indienen verschilt met bezwaar maken. Klachten gaan namelijk specifiek over een bewezen dienst, een persoon of een product van ParkeerService. Als u het niet eens bent met een beslissing van ParkeerService, zoals het niet uitgeven van een vergunning, kunt u bezwaar maken. Meer informatie over het indienen van een bezwaar vindt u op www.parkeerservice.nl.