Boete en bezwaar

Heeft u een bekeuring ontvangen en bent u het hier niet mee eens? Dat kan wel eens gebeuren. U kunt in dat geval in bezwaar gaan tegen de opgelegde sanctie. Hoe gaat dit in zijn werk en waar kunt u dit bezwaar indienen? Op deze pagina leest u wat de parkeerboetes en bekeuringen inhouden en hoe u eventueel in bezwaar kunt gaan.

 

Aankondiging van beschikking

Heeft u een aankondiging van beschikking ontvangen? Dit is een bekeuring die volgt op een verkeersovertreding. Redenen hiervoor kunnen zijn: parkeren zonder vergunning op een vergunninghoudersplaats of fout parkeren.

Bij wie kunt u een bezwaar indienen?
Hiervoor verwijzen wij u graag door naar de website van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). U ontvangt deze boete van CJIB, dus via die weg kunt u het bezwaar ook indienen. ParkeerService kan en mag in dit geval niets voor u doen.

 

Naheffingsaanslag (parkeerbelasting)

Heeft u een naheffingsaanslag ontvangen? Dit is een aanslag voor niet betaalde parkeerbelasting. U heeft niet, of te weinig betaald voor het parkeren op een betaald parkeerplaats.

U ontvangt binnen enkele weken een duplicaat naheffingsaanslag inclusief betaalverzoek. Dit betaalverzoek ontvangt u van de gemeente Zandvoort.

Hoe dient u een bezwaar in? 
Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag die u heeft ontvangen? Tot zes weken na ontvangst van het aanslagbiljet kunt u een bezwaar indienen bij de gemeente Zandvoort. Bekijk hiervoor de website van de gemeente

 

Bezwaar op vergunning

Heeft u een parkeervergunning aangevraagd maar wordt deze niet aan u verleend? U kunt dan een bezwaarschift indienen bij de gemeente Zandvoort. ParkeerService geeft de vergunningen op basis van gemeentelijke regelgeving uit. Voor informatie over het indienen van een bezwaar bekijkt u de website van de gemeente of neemt u contact op met de Gemeente Zandvoort via telnr. 14 023.