Wat is een parkeerplaats op eigen terrein

Als u eigen parkeergelegenheid heeft, komt u niet in aanmerking voor een 1e bewonervergunning. Dit is om het gebruik van eigen parkeerplaatsen te stimuleren. Wanneer is uw parkeerplek een 'parkeerplaats op eigen terrein'?  

Bij een oprit of garage gelden deze afmetingen

- Een oprit wordt beschouwd als één parkeerplaats op eigen terrein als deze minimaal 3,2 meter breed en 5,0 meter lang is.
- Een garagebox wordt beschouwd als één parkeerplaats op eigen terrein als deze minimaal 2,85 meter breed en 5,5 meter lang is.
Is uw aanvraag afgewezen omdat uw adres geregistreerd staat met een parkeerplek op eigen terrein, maar bent u van mening dat dit niet klopt? Neem dan contact op met ons op via vergunningen@parkeerservice.nl en lever hierbij fotomateriaal en/of plattegronden aan, zodat wij uw zaak in behandeling kunnen nemen. Denk bijvoorbeeld aan een bouwtekening of foto met meetlint.

Lees hier de volledige tekst over een Parkeerplaats op eigen terrein (Poet)

1. Onder een parkeerplaats op eigen terrein wordt verstaan:
a. een parkeerplaats op een terrein of in een garage waarover de aanvrager kan beschikken op
grond van eigendom, erfpacht, huur of ingebruikgeving of;
b. een parkeerplaats op een terrein of in een garage waarvan in de omgevingsvergunning,
bouwvergunning, huur- of koopovereenkomst of erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze
is bedoeld als parkeergelegenheid voor het adres van aanvrager of;
c. een parkeerplaats op eigen terrein die voldoende ruimte biedt voor het parkeren van
tenminste één motorvoertuig, conform de afmetingen in het tweede lid van dit artikel of;
d. een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken of;
e. een gereserveerde parkeerplaats voor een arts of verloskundige.

2. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein als bedoeld in het eerste lid sub c wordt bepaald op
basis van de minimale afmetingen:
a. Een oprit wordt beschouwd als één parkeerplaats op eigen terrein als deze minimaal 3,2 meter
breed en 5,0 meter lang is. Is de oprit minimaal 10,0 meter lang, wordt deze beschouwd als 2
parkeerplaatsen op eigen terrein.
b. Een oprit wordt beschouwd als twee parkeerplaatsen op eigen terrein als deze minimaal 5,5
meter breed en 5,0 meter lang is.
c. Een garagebox wordt beschouwd als één parkeerplaats op eigen terrein als deze minimaal
2,85 meter breed en 5,5 meter lang is.
d. Een garagebox met oprit wordt beschouwd als twee of drie parkeerplaatsen als zowel de
garagebox als de oprit aan bovenstaande maatvoering voldoen.

3. De parkeerplaats op eigen terrein wordt ook als zodanig beschouwd als:
a. de parkeerplaats niet als zodanig in gebruik is (maar bijvoorbeeld als berging);
pagina 2 van 8
b. de parkeerplaats door (onder)huur niet meer door de aanvrager te gebruiken is;
c. de (voormalige) parkeerplaats niet op legale wijze een andere bestemming heeft gekregen,
dus zonder dat hiervoor toestemming is verleend via een omgevingsvergunning;
d. een (vrije) ruimte op eigen terrein van de minimale afmetingen als bedoeld in het tweede lid
die bij het verlenen van de omgevingsvergunning bedoeld was als parkeermogelijkheid.

4. De parkeerplaats op eigen terrein wordt niet als zodanig beschouwd als de (voormalige)
parkeerplaats op legale wijze een andere bestemming heeft gekregen door het verlenen van
toestemming via een omgevingsvergunning.