Bedrijfsvergunning Zandvoort

Heeft u een bedrijf in Zandvoort? Vraag dan voor uw vergunninggebied de bedrijfsparkeervergunning aan.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Uw bedrijf is gevestigd in vergunninggebied zone A of zone B;

 • Per 3 werknemers (96 werkuren per week, dit kunnen ook meerdere parttimers zijn) kan één bedrijfsvergunning worden uitgegeven tenzij:
  a. voor dit adres al een 2e woningvergunning is verleend
  b. het adres is uitgesloten van het verlenen van een vergunning, bekijk hier de adressenlijst 
  Het aantal te verlenen bedrijfsvergunningen wordt naar boven afgerond op hele bedrijfsvergunningen met een minimum van één bedrijfsvergunning, tenzij met het overlegde bewijs minder dan 32 werkzame uren per week wordt aangetoond;

 • Upload bij uw aanvraag een recent KvK (niet ouder dan drie maanden) én een loonlijst of een getekende verklaring van de accountant, niet ouder dan 1 maand, waaruit het aantal medewerkers en hun werkzame uren per week blijkt;   

 • Als een bedrijf één of meerdere parkeerplaatsen op eigen terrein heeft, wordt het aantal te verlenen bedrijfsvergunningen verminderd met het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. Lees hier meer over parkeerplaats op eigen terrein;

 • U hoeft bij de aanvraag geen kenteken op te geven. Het kenteken waarmee u parkeert, meldt u aan als u de vergunning in gebruik neemt.


Tarieven

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina
De looptijd van deze vergunning is van 1 juli tot en met 30 juni. 
 

Aanvragen

Vraag uw vergunning aan met dit online aanvraagformulier Bedrijfsvergunning

Gebruik 

U gebruikt de ParkStart website om een kenteken aan te melden. In de toewijzingsbrief van uw vergunning vindt u een activatielink (Aanmelden ParkStart) waarmee u een eigen account voor ParkStart aanmaakt. De vergunning is hierna klaar om een kenteken aan te melden. Klik voor meer informatie op de button "Alles over Parkstart", onderaan deze pagina.
NB: U kunt meerdere personen personen machtigen uw account te gebruiken zodat iemand anders een kenteken aan kan melden. 

 • Registreer het kenteken waarmee u parkeert in ParkStart.
 • U kunt maximaal één voertuig tegelijkertijd aanmelden per vergunning.
 • Het is mogelijk op ieder moment van kenteken te wisselen.

Waar kunt u parkeren met deze vergunning?

 • De vergunning is geldig in het gebied waar uw bedrijf is gevestigd, behalve in de winkelstraten in het centrum (Haltestraat en Grote Krocht), op de boulevards, in parkeergarage LDC en parkeerterrein de Zuid.
 • Heeft u een vergunning voor vergunninzone A? De maximale parkeerduur van 2 uur geldt niet voor uw vergunning.
 • Bekijk hier de plattegrond met gebieden.
   

Nieuw adres?

Als uw bedrijf niet meer in het vergunninggebied is gevestigd, is uw vergunning niet meer geldig. Gebruik onderstaand formulier om uw vergunning op te zeggen.