locatie max 2 uur parkeren

In tariefgebied A geldt op de volgende locatie een maximale parkeerduur van 2 uur: 

- de weerszijden van de Grote Krocht vanaf perceel 3 tot en met 38
- de weerszijden van de Louis Davidsstraat vanaf het Raadhuisplein tot en met de kruising met de Oosterstraat
- de weerszijden van de Corn. Slegersstraat vanaf perceel 1 tot en met 7
- de westzijde van de Oranjestraat vanaf het perceel plaatselijk gemerkt Raadhuisplein 4 tot en met Oranjestraat 20
- de westzijde van de Haltestraat vanaf het perceel plaatselijk gemerkt Raadhuisplein 16 tot en met Haltestraat 69
- het parkeerterrein gelegen oostelijk van de Swaluëstraat naast het perceel Swaluëstraat 2
- de zuidzijde van de Kleine Krocht
- de zuidzijde van de Jacob van Heemskerckstraat
- de westzijde van de Burgemeester Engelbertsstraat vanaf het perceel plaatselijk gemerkt Passage 26 t/m 42