Persbericht maart 2016

Nieuws

Gemeente Zandvoort gaat samenwerken met ParkeerService

 

03 maart 2016

De gemeente Zandvoort is lid geworden van Coöperatie ParkeerService U.A., een coöperatie die gespecialiseerd is in alle aspecten van parkeren. Verantwoordelijk wethouder Liesbeth Challik ondertekende afgelopen woensdag 2 maart namens de gemeente het lidmaatschap van de Coöperatie met bijbehorende Uitvoeringsopdracht 2016.

Wethouder Liesbeth Challik: "Door samenwerking met ParkeerService aan te gaan, is het mogelijk om efficiënter te werken, inkoopvoordelen te realiseren en kennis te delen met andere leden. De kwaliteit van de parkeerdienstverlening voor de burgers, bedrijven en bezoekers van Zandvoort blijft op hetzelfde peil en wordt, waar mogelijk, verder verbeterd."

De Coöperatie biedt een compleet aanbod aan parkeerdiensten en parkeerproducten en heeft geen winstoogmerk. De gemeente behoudt de regiefunctie en heeft invloed op het beleid. Het lidmaatschap is een vorm van inbesteding.

ParkeerService voert in opdracht van de gemeente Zandvoort de volgende parkeertaken uit:

-           Beheer straatapparatuur en garageapparatuur;
-           Beheer op locatie en op afstand voor parkeergarage Centrum en parkeerterrein-Zuid;
-           Uitgifte van alle abonnementsvormen in parkeergarage Centrum en parkeerterrein P-Zuid;
-           Beheer verzinkbare paal busbaan Prinsesseweg en het beheer van het Parkeerverwijssysteem;
-           Geldmanagement en parkeeradministratie.

Coöperatie ParkeerService is in april 2010 opgericht en is de rechtsopvolger van ParkeerService Amersfoort. ParkeerService Amersfoort is het verzelfstandigde parkeerbedrijf van de gemeente Amersfoort. Het bedrijf voert sinds 2001 parkeertaken uit voor nu al 15 gemeenten en heeft de ambitie om parkeertaken uit te voeren voor steeds meer gemeenten. Op deze wijze ontstaan er schaalvoordelen, waarvan uiteindelijk alle gemeentelijke leden profiteren.